Tillägg till motiveringen för moment 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund

Budgetmotion FM 49/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bomarsund, utvecklande, utveckling


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter