Finansmotion 5/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 5/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet med 192.000 euro

 

 

Landskapsstyrelsen föreslår att avgiften för innehav av TV-mottagare höjs till 165 EUR. Denna förhöjning är inte i konformitet med inkomstutvecklingen i det åländska samhället. Radio- och TV-verksamheten föreslås avseende standard inte höjas i motsvarande grad. Med beaktande av att möjliggöra en strävan i Europa att minska offentliga utgifter och skattetryck för att bibehålla konkurrenskraften föreligger ej skäl till dylik skattehöjning.

 

Intäkterna från avgiften för TV-mottagare används i huvudsak till radioproduktion vilket inte kan anses som ärlig och hållbar avgiftspolitik från samhällets sida. Medborgare som innehar TV-mottagare tvingas betala en oskäligt hög avgift för att finansiera Ålands radios produktion, utan att ha möjlighet att välja bort det. Medborgare som inte innehar TV-mottagare lyssnar däremot gratis på Ålands radio.

 

Landskapsstyrelsen bör under budgetåret ge förslag till lagtinget hur finansieringen av Ålands radio skall lösas och avgiften för TV-mottagare bör avskaffas. Det är inte heller hållbart för Ålands radio med en finansiering som inte är korrekt uppburen och långsiktigt tryggad.

 

Ålands radios budget bör inte ökas ytterligare förrän man långsiktigt slagit fast verksamhetens omfattning och inriktning.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet minskas med 192.000 EUR

 

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Danne Sundman

 

 

Bert Häggblom

Gun-Mari Lindholm

 

 

Olof Salmén