Angående sänkning av anslaget under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet med 192.000 euro

Budgetmotion FM 5/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter