Finansmotion 5/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 5/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 43.25.83 Bostadslån

 

 

Landskapets bostadsfinansieringspolitik bör ändras så att landskapets huvudsakliga roll som finansiär avslutas. Istället bör en sådan politik föras att det på sikt blir lönsamt att bygga hyresbostäder med lån från privata kreditinstitut. Istället för att genom s.k. enhetslån subventionera alla hyresbostäder bör stödåtgärderna mer koncentreras till låginkomsttagare och till satsningar på landsbygden.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

1. anslaget under moment 43.25.83 sänks med 2.500.000,- EUR 

2. motiveringen under moment 43.25.83 får följande tillägg: ”Under året utarbetas underlag för nya principer för landskapets bostadsfinansiering med målet att det på sikt skall gå att bygga hyresbostäder på mer marknadsmässiga grunder och att samhällets stöd istället skall kanaliseras till låginkomsttagare och regionala satsningar på landsbygden och i skärgården.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm

Danne Sundman

 

 

Mika Nordberg