Sänkning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 43.25.83 Bostadslån

Budgetmotion FM 5/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lån, bostadslån, bostad


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter