Finansmotion 50/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 50/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Sune Mattsson m.fl.

2006-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av nytt anslag under kapitel 45.54 Vattenförsörjning och vattenvård

 

 

Vi undertecknade föreslår att ett nytt moment under kapitel 45.54 Vattenförsörjning och vattenvård införs i budgeten i syfte att återställa våtmarker och nivån i utdikade insjöar för att tillsammans med privata markägare projektera och komma med förslag till vilka platser och åtgärder som är lämpliga.

     Dessa åtgärder kommer att förbättra miljön i våra insjöar och även i våra havsvikar.

     Dessutom kommer de att förbättra fiskens möjligheter till naturlig fortplantning genom att fisken kommer att kunna ta i bruk sina gamla lekplatser.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att 45.000 euro upptas som ett nytt moment under kapitel 45.54 Vattenförsörjning och vattenvård med syfte att genomföra åtgärder för att återställa våtmarker och nivån i utdikade insjöar.

 

 

Mariehamn den 17 november 2005

 

 

Sune Mattsson

 

 

Roger Eriksson

 

 

Katrin Sjögren

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Åke Mattsson

Viveka Eriksson