Upptagande av nytt anslag under kapitel 45.54 Vattenförsörjning och vattenvård

Budgetmotion FM 50/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: vatten, vattenvård, vattenförsörjning, vårmarker, insjöar,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter