Finansmotion 51/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 51/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen av kapitel 43.32 Landskapsalarmcentralen

 

 

I kapitelmotveringen för kapitel 43.32 beskrivs behovet av att säkra bemanningen vid landskapsalarmcentralen. Landskapsregeringens målsättning beskrivs vara att göra detta genom en samordning med polisen. Detta kan vara en tänkbar lösningsmodell men man bör också undersöka möjligheten att samordna verksamheten med andra myndigheter som t.ex. Mariehamns Stads Räddningsverk och statens gränsbevakningsväsende.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

att  kapitelmotiveringen för kapitel 43.32 landskapsalarmcentralen ändras så att sista stycket får följande ordalydelse: ”Landskapsregeringens målsättning är att under året noggrant utreda möjligheterna att via samarbete med andra myndigheter säkra bemanningen för alarmcentralen.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Johan Ehn