Ändring av kapitelmotiveringen till kapitel 43.32 Landskapsalarmcentralen

Budgetmotion FM 51/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: alarm, alarmcentral, alarmcentralen, landskapsalarmcentralen


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter