Finansmotion 52/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 52/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget för moment 46.60.20 Museibyrån - verksamhetsutgifter

 

 

I budgeten föreslås under moment 46.60.20 föreslås att en tjänst som informationskoordinator inrättas från och med 1.3.2007.

Med beaktande av att lagtinget tidigare beslutat att minska antalet anställda inom museibyrån och då budgeten som helhet balanseras upp genom att man tär på tidigare års överskott kan denna utvidgning inte vinna vårt understöd

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

att moment 46.60.20 sänks med 32 000 euro till 270 900 euro  samt

 

att den nya tjänsten som informationskoordinator inte inrättas

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Johan Ehn

 

 

Roger Jansson

 

 

Dennis Jansson