Sänkning av anslaget under moment 46.60.20 Museibyrån - verksamhetsutgifter

Budgetmotion FM 52/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: museibyrån, museum, verksamhet, utgift, utgifter, verksamhetsutgifter


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter