Finansmotion 52/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 52/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagtingets kansli – verksamhetsutgifter, sänkning av anslaget

 

Anslagen för konsumtionsutgifter ökar generellt i LR:s budgetförslag för år 2011. För att lagtinget skall vara ett gott ekonomiskt föredöme föreslås att anslaget 41.05.01. Lagtingets kansli – verksamhetsutgifter, kvarblir på senaste års nivå.

 

Det pågår nu ett parlamentariskt arbete med mål att effektivisera och modernisera lagtingets arbete. Det är oklokt att inrätta nya tjänster före detta arbete är klart. När den parlamentariska kommittén är klar med sitt betänkande kommer det att framgå vilka personella resurser som sist och slutligen behövs för den nya organisationen. Ytterligare är ombyggnadsplanerna för lagtingsbyggnaden med en eventuell ny reception inte fastslagna.

 

Mot denna bakgrund föreslår vi att meningen ”Vid kansliet kommer under året att inrättas en ny tjänst som sekreterare/receptionist (lkl A19)” stryks.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att meningen ”Vid kansliet kommer under året att inrättas en ny tjänst som sekreterare/receptionist (lkl A19)” i motiveringarna under moment 41.05.01 stryks

 

att anslaget under moment 41.05.01 minskas till 627 000 euro.

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Anders Eriksson

 

 

Mika Nordberg

Danne Sundman

Fredrik Karlström