Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter, sänkning av anslaget

Budgetmotion FM 52/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagtingets kansli, tjänst, sekreterare, receptionist


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter