Finansmotion 54/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 54/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2006-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringarna under kapitel 47.03 Näringslivets främjande

 

 

Finlands regering förbereder som bäst en lagstiftning som utökar det regional- och näringspolitiska instrumentet genom att lyfta bort socialskyddsavgifterna för arbetsgivare i vissa glesbygds- och skärgårdskommuner. Utökningen medför att också kommuner, kommunsammanslagningar och kyrkan som arbetsgivare befrias från socialskyddsavgifterna.

     Landskapsregeringen föreslår nu att ett 3-årigt försök med kompenserade socialskyddsavgifter till privata företag i de åländska skärgårdskommunerna skall avbrytas.

     Vi anser att de åländska skärgårdskommunerna inte skall behöva stå i ett negativt konkurrensförhållande i jämförelse med de åboländska skärgårdskommunerna.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i kapitelmotiveringens sista stycke följande mening utgår: "Försöket med befrielse….nya arbetsplatser ej uppstått" och ersätts med följande:

"Landskapsregeringen återkommer i tilläggsbudget till lagtinget med ett tillägg till motiveringarna under kapitel 47.03 om motsvarande kompensation till arbetsgivare i de åländska skärgårdskommunerna som de åboländska skärgårdskommunernas arbetsgivare erhåller genom befrielse av socialskyddsavgifter."

 

 

 

Mariehamn den 17 november 2005

 

 

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sune Mattsson

Viveka Eriksson

 

 

Roger Eriksson

Åke Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw