Tillägg till motiveringarna under kapitel 47.03 Näringslivets främjande

Budgetmotion FM 54/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: näring, näringsliv, socialskyddsavgift, kommuner,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter