Finansmotion 54/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 54/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Medborgarinstitutet, höjning av anslag

 

Den oförutsedda och drastiska nedskärningen av medborgarinstitutets verksamhet förefaller synnerligen ogenomtänkt. När andra delar av världen hanterar nedgången i ekonomin med ökade satsningar på utbildning gör den åländska landskapsregeringen precis tvärtom.

     Om man dessutom beaktar allt arbete som nyligen lagts ner på att teckna nya avtal mellan Mariehamn och samarbetskommunerna så att alla ålänningar får ta del av kursutbudet på lika villkor, så är den plötsliga neddragningen ytterst svårbegriplig. Den 30 procentiga nedskärningen innebär att Medis får minska sina kurser med 3800 timmar. Förutom minskningen av landskapsandelar förlorar man avgifter motsvarande 50.000 euro för uteblivna kurser. Detta gör de ekonomiska förutsättningarna ännu svårare vilket äventyrar Medis uppdrag enligt lagen att kunna erbjuda ett flexibelt och mångsidigt kursutbud. Effekterna blir att landsbygden förlorar stora delar av sitt kursutbud och de som hittills mest nyttjat Medis utbud är till 75 procent kvinnor, vilket rimmar illa med landskapsregeringens jämställdhetsmål.

     Det är viktigt att Medis kan upprätthålla sin verksamhet på nuvarande nivå och kunna verka i alla kommuner. En 30 procentig nedskärning äventyrar också det nya avtal som ingåtts med samarbetskommunerna. Om institutet ska kunna genomföra EU-projekt samt ytterligare utveckla insatserna inom integrationssträvandena är det viktigt att institutet ges trygga och långsiktiga verksamhetsförutsättningar.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.05.51 Landskapsandel för medborgarinstitutets driftskostnader (F) höjs med 110.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen