Medborgarinstitutet, höjning av anslag

Budgetmotion FM 54/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: medborgarinstitut, medis, landskapsandel, kostnad, kostnader, drift, driftskostnader


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter