Finansmotion 55/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 55/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2004-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 48.30.20 Verksamhetens utgifter

 

 

I de allmänna motiveringarna i budgeten för år 2005 står att läsa: ”Vägunderhållet kan utföra arbeten åt utomstående förutsatt att den egna verksamheten inte blir lidande”. På landskapregeringens hemsidor kan man läsa: ”Vägunderhållsenheten svarar för skötseln av våra lands- och bygdevägar, har hand om underhållet av broar och färjfästen samt driften av linfärjorna. Enheten utför även uppdrag åt andra landskapsinrättningar, kommuner och privata mot beställning”.

     Arbeten som utförs åt privatpersoner bör begränsas till sådana områden som inte konkurrerar på den privata marknaden. Landskapsregeringen bör alltså inte konkurrera med de privata entreprenörerna. Inkomsterna under moment 38.30.21 kommer att minska i motsvarande grad.

 

Med beaktande av ovanstående föreslår vi

 

 

att anslaget under moment 48.30.20 minskas med 200.000 euro.

 

 

Mariehamn den 15 november 2004

 

 

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson