Sänkning av anslaget under moment 48.30.20 Verksamhetens utgifter

Budgetmotion FM 55/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter