Finansmotion 56/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 56/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ingen ombyggnad av läromedelscentralen, minskning av anslag

 

Under momentet finns upptaget 300.000 euro för att bygga om nuvarande Läromedelscentralens utrymmen till kompletterande utrymmen för polisens tekniska brottsutredning. Polishusets om- och tillbyggnad har under många år varit föremål för planering och diskussion. Att ta över extra utrymmen i en biblioteksbyggnad för brottsutredning är inte någon långsiktig och optimal lösning. Polisen behöver främst nya lokaliteter för fungera optimalt och effektivt. Att lägga ner läromedelscentralens idag mycket välfungerande verksamhet på dessa grunder är knappast motiverat. Att investera stora pengar i att bygga om för polisens verksamhet i ett bibliotekshus kan inte betraktas som en hållbar utveckling för någondera part.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget moment 43.40.75. Ombyggnader och grundförbättringar (R) minskas med 300.000 euro samt

 

att motiveringen under rubriken Polishuset får följande lydelse: "En ombyggnad av läromedelscentralen lokaler till tekniska brottsutredning är inte aktuell."

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen