Ingen ombyggnad av läromedelscentralen, minskning av anslag

Budgetmotion FM 56/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: läromedel, läromedelscentral, ombyddnad,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter