Finansmotion 56/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 56/2001-2002

Vicetalman

Datum

 

Bert Häggblom

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Att anslaget under moment 48.50.77 Utbyggnad av Möckelö hamn om 40.000 euro utgår

 

 

Då omkringliggande regioner minskar offentlig inblandning i verksamhet som kan skötas i privat regi bör någon utbyggnad av Möckelö hamn icke ske. För att minska upplåning bör anslaget utgå.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att anslaget under 48.50.77 utbyggnad av Möckelö hamn om 40.000 EUR utgår.

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Bert Häggblom

 

 

Danne Sundman

 

 

Olof Salmén