Anslaget under moment 48.50.77 Utbyggnad av Möckelö hamn om 40.000 euro utgår

Budgetmotion FM 56/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter