Finansmotion 57/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 57/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Harriet Lindeman

2002-04-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 46.09.59 för Operan Kung Karls Jakt med 37.000 euro (TB I 2002)

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 22/2001-2002

 

Alandia Festivals planerar att uppföra operan Kung Karls Jakt vid Kastelholms slott i augusti 2003. Planeringen har kommit långt och har skett i nära samarbete med landskapsstyrelsen. Från planerarnas sida har det i det närmaste setts som ett löfte från landskapsstyrelsen att få ekonomiska förutsättningar för ett förverkligande av operan. Det är inte rimligt att i ett så här sent skede dra sig ur det ekonomiska ansvaret.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget i första tilläggsbudgeten för år 2002 under moment 46.09.59 övrig kulturell verksamhet tillförs 37.000 euro för att möjliggöra fortsatt projektering av operan Kung Karls Jakt.

 

 

Mariehamn den 24 april 2002

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Jörgen Strand

 

 

Roger Jansson