Höjning av anslaget under moment 46.09.59 för Operan Kung Karls Jakt med 37.000 euro

Budgetmotion FM 57/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: opera,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter