Finansmotion 58/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 58/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Harriet Lindeman

2002-04-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 46.09.24 för Ålands konst- och arkitekturhistoria med 37.000 euro (TB I 2002)

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 22/2001-2002

 

 

För att täcka de anslag vi föreslår i finansmotion nr 57/2001-2002 för planering av operan Kung Karls Jakt vill vi dra ner anslaget för utarbetande av en bok om åländsk konst- och arkitekturhistoria.

 

Med hänvisning till ovan anförda anhåller vi om

 

att anslaget i första tilläggsbudgeten för år 2002 under moment 46.09.24 utgifter för Ålands konst- och arkitekturhistoria sänks med 37.000 euro.

 

 

Mariehamn den 24 april 2002

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Jörgen Strand

 

 

Roger Jansson