Sänkning av anslaget under moment 46.09.24 för Ålands konst- och arkitekturhistoria med 37.000 euro

Budgetmotion FM 58/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: konsthistoria, konst, arkitekturhistoria,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter