Finansmotion 60/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 60/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 48.05.01 Utredningar

 

 

Det såkallade Bärö-projektet som är en del av gällande trafikplan innebär en sänkning av driftskostnaderna för skärgårdstrafiken genom att den frigående lokalfärjan blir en vajerfärja och att Alfågelns driftsdygn kan reduceras med minst en timme.

     En förprojektering har redan utförts och nu bör kompletterande och fördjupad planering inledas med bland annat en miljökonsekvensbedömning.

Förprojekteringen visar att projektet är ekonomiskt försvarbart på sikt samtidigt som lokaltrafiken mellan Enklinge och Kumlinge byar radikalt förbättras. Genom att färjpasset mellan Torsholma (Lilla Hummelholm) och Vårdö (Hummelvik) blir kortare då Alfågeln inte längre angör Enklinge, så betyder det att restiden på denna linje förkortas med 15-20 minuter vilket i hög grad också gynnar Brändöborna.

     För en fortsatt projektering behövs ytterligare anslag.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 48.01.05 Utredningar höjs med 50.000 euro.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Mats Perämaa

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Katrin Sjögren

Sune Mattsson

Viveka Eriksson

 

 

Roger Eriksson

 

 

Åke Mattsson