Höjning av anslaget under moment 48.05.01 Utredningar

Budgetmotion FM 60/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utredning, bäröprojektet, trafikplan,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter