Finansmotion 62/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 62/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands hälso- och sjukvård, höjning av anslaget för  verksamhetsutgifter

 

Inbesparingarna inom ÅHS motsvarar 2,7 miljoner euro för 2010. Denna inbesparing innebär att bl.a långvårdsavdelningen Övergårds vid Grelsby sjukhus stängs och att neddragningar sker inom hälsovårdarberedskapen i skärgården och att den ambulerande tandvården slopas. Även andra verksamheter har tuffa sparkrav som betyder minskad service och kvalitet i hälso- och sjukvården gentemot befolkningen. Med beaktande av den svåra situation som uppstår då Övergårds stängs föreslås att avdelningen upprätthålls ytterligare ett år. År 2011, då både det nya psykiatribygget och Trobergshemmet i Mariehamn står klara, är en helt naturlig tidpunkt att avveckla verksamheten i Grelsby. Då kan de berörda klienterna tryggt överflyttas till vård och/eller omsorg i Mariehamn. Inbesparingar inom ÅHS bör vara strukturella och ske på ett genomtänkt och välförankrat sätt så att enskilda människor inte kommer i kläm. Därför föreslås att 1,2 miljoner upptas för verksamheten inom Ålands hälso- och sjukvård så att Övergårds kan fortgå ytterligare ett år och att hälsovårdarberedskapen i skärgården kan bibehållas på nuvarande nivå samt att dämpa effekterna av alltför snabba och ogenomtänkta sparåtgärder.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att anslaget under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR) höjs med 1.200.000 miljoner euro.

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen