Ålands hälso- och sjukvård, höjning av anslaget för verksamhetsutgifter

Budgetmotion FM 62/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åhs, hälsovård, sjukvård, hälso- och sjukvård, ålands hälso- och sjukvård, övergårds, grelsby, långvård, långvårdsavdelning, tandvård, hälsovårdarberedskap, skärgård


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter