Finansmotion 6/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 6/2001-2002

Vicetalman

Datum

 

Bert Häggblom

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 33.80.23 Posten på Åland med 137.000 euro

 

 

Enligt LL om Posten på Åland och diskussioner mellan landskapsstyrelsen och posten på Åland föreslås att en avkastning om 6,5% på insatt kapital skall betalas av posten till landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen anser dessutom att posten skall betala en avkastning motsvarande samfundsskatten. Det är fel eftersom posten är befriad från samfundsskatt och dessutom sätter det posten i en snedvriden situation jämfört med andra postbolag.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under momentet 33.80.23 minskas med 137.000 EUR till 338.000 EUR

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Olof Salmén

 

 

Danne Sundman