Sänkning av anslaget under moment 33.80.23 Posten på Åland med 137.000 euro

Budgetmotion FM 6/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter