Finansmotion 6/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 6/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Göte Winé

2004-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslag under moment 45.10.01 Verksamhetens utgifter

 

Under detta moment upptas pengar för en rad olika ändamål, handikapprådet, förtroenderådet, post till funktionshindrade, utveckling av sociala tjänster och förverkligandet av alkohol- och narkotikapolitiska programmet. Anslaget har sänkts och kommer följaktligen inte att räcka för att upprätthålla en god nivå på verksamheten. För att säkra att det alkohol- och narkotikapolitiska programmet genomförs såsom tänkt behövs ytterligare medel. För att det förebyggande arbetet inte skall halka efter föreslås en höjning på 20.000 euro som öronmärks för förverkligandet av det alkohol- och narkotikapolitiska programmet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 45.10.01. höjs med 20.000 euro som öronmärks för att förverkliga det alkohol- och narkotikapolitiska programmet.

 

 

Mariehamn den 15 noovember 2004

 

 

Göte Winé

Christian Beijar

 

 

Lasse Wiklöf

Camilla Gunell

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen