Höjning av anslaget under moment 45.10.01 Verksamhetens utgifter

Budgetmotion FM 6/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter