Finansmotion 65/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 65/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av kapitelmotiveringen  till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, specialsjukvården

 

 

Som en del av effektivisering och omorganisering inom ÅHS förväntas akutenheten vid centralsjukhuset öka användningen av sina övervakningsplatser för att undvika korta intagningar till avdelningarna. Dessutom innebär den slopade hälsocentraljouren kvällstid att patientströmmarna och därmed belastningen högst antagligen kommer att öka. Redan nu utgörs arbetstiden för en sjukskötare på akutenenheten till cirka 2/3 av obekväm arbetstid, det vill säga helger och kvällar.

 

 

Med anledning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under kapitel 45.70, specialsjukvården i stycket som berör akutenheten kompletteras med följande mening: ”Det bör dock finnas en beredskap inom organisationen att tilldela akutenheten extra personella resurser.”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Roger Eriksson

Viveka Eriksson