Komplettering av kapitelmotiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, specialsjukvården

Budgetmotion FM 65/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åhs, hälsovård, sjukvård, specialsjukvård, akuten, akutenhet,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter