Finansmotion 68/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 68/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av allmänna motiveringarna, Kulturarvspolitiken

 

 

Av texten under de allmänna motiveringarna, Kulturarvspolitiken, framgår att en ny basutställning för Ålands museum planeras för att stå klar jubileumsåret 2009.

     Mariehamns stads kulturarv presenteras för tillfället bristfälligt i

Ålands museums basutställning.

     Också Mariehamns kulturarv är värt att synliggöras.

     Staden har i sin ägo, en under uppbyggnad, modellstad av Mariehamn såsom det såg ut på 20-talet. Förtjänstfullt byggd av pensionärsföreningens underavdelning Nybyggarna, som skulle ha sin naturliga plats i den nya basutställningen.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

 

att efter texten ”En ny basutställning för Ålands museum planeras för att stå klar jubileumsåret 2009” under de allmänna motiveringarna, Kulturarvspolitiken, fogas följande skrivning: ”Där kommer även stadens kulturarv att synliggörs.”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sune Mattsson

Viveka Eriksson

 

 

Roger Eriksson

Raija-Liisa Eklöw