Ändring av allmänna motiveringarna, Kulturarvspolitiken

Budgetmotion FM 68/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kultur, arv, kulturarv,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter