Finansmotion 7/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 7/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motivering under moment 47.03.44. Nationella investeringsbidrag

 

 

Landskapsregeringen skriver i budgeten 2009 om det så länge planerade kvalitetsgolfbaneprojektet lakoniskt: ”I enlighet med lagtingets beslut och antagna principer för nationella investeringsbidrag har LR beredskap att bevilja ett bidrag om 30 % för anläggande av en högkvalitativ golfbana.”

 

Så långt är LR:s information tillfyllest. Men här saknas helt LR:s tydliga ställningstagande när, var och hur ett sådant projekt kan förverkligas.

 

Sedan lagtingets senaste beslut i frågan har stora delar av näringslivet lagt ner stort arbete på att i Godby/Ämnäs kunna genomföra det efterlysta projektet. Landskapsregeringen har genom ministrarna för finans och näringar i förhandlingarna med näringslivet nått ända fram avseende lösandet av markfrågorna. LR var i samband med budgetberedningen beredda att fatta ett slutligt beslut i frågan.

 

Då kastade ett av regeringspartierna grus i maskineriet genom at föreslå en ny plats för satsningen. Denna nya plats tror inte de som skall genomföra projektet på. Det har de i en gemensam insändare i de åländska tidningarna klargjort den 8 november 2008.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att motiveringarna under moment 47.03.44 kompletteras med följande text: "Lagtinget uppdrar åt landskapsregeringen att utan ytterligare dröjsmål fullfölja planerna på förverkligande av golfbaneprojektet i Godby/Ämnäs enligt de riktlinjer som näringslivet och LR tillsammans har utarbetat."

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand