Ändring av motiveringen under moment 47.03.44. Nationella investeringsbidrag

Budgetmotion FM 7/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: golv, investering, bidrag, investeringsbidrag


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter