Finansmotion 70/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 70/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Åke Mattsson m.fl.

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 45.10.01 Övriga sociala utgifter - verksamhetsutgifter

 

 

Missbruket av narkotika är nu etablerat på Åland.

     Av de tiotal ungdomar som började med heroin på nittiotalet har flera ännu problem med sitt missbruk. Under 2002 förvärrades situationen. Då använde ett stort antal ungdomar ett opiatpreparat avsett för patienter med svåra smärtor, ungdomarna var då ovetande om hur vanebildande dessa tabletter var. Det har gjort att landskapet nu har ett stort antal missbrukare i akut behov av hjälp.

     För att rensa landskapet från narkotika krävs en omfattande och samordnad satsning med förebyggande arbete, insatser mot tillänglighet av narkotika och vård.

     De goda intentioner som landskapsregeringen har i arbetet mot droger kommer inte att ge resultat tillräckligt snabbt om inte missbrukarvårdens resurser stärks ytterligare.

     Det är uppenbart att nuvarande resurser inte täcker behovet. Behovet har under en längre tid varit större än den hjälp som funnits att tillgå, detta trots den extra tjänst som landskapsregeringen beviljat.

     Behandlarna vid missbrukarvården måste ha resurser att arbeta med missbrukarna, stöda föräldrarna, göra tester och hinna samarbeta med andra myndigheter

     Då det också finns ett stort behov av mer sjukvårdskunnig personal inom missbrukarvården måste ytterligare understöd beviljas för att Mariehamns stad kan anställa en sjukvårdsutbildad behandlare vid missbrukarvårdens ungdomsenhet.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

 

att anslaget under moment 45.10.01 höjs med 30.000 euro till 165 000 euro för inköp av tjänster för vård och rehabilitering av narkotikamissbrukare.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Åke Mattsson

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Roger Eriksson

Katrin Sjögren

 

 

Sune Mattsson

Raija-Liisa Eklöw