Höjning av anslaget under moment 45.10.01 Övriga sociala utgifter - verksamhetsutgifter

Budgetmotion FM 70/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sociala utgifter, verksamhetsutgifter, vård, rehabilitering, köp, tjänst,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter