Finansmotion 71/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 71/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av moment 46.09.23 Utgifter för serien Det åländska folkets historia

 

 

Ålands kulturstiftelse r.s. har i samarbete med Ålands landskapsregering givit ut serien ”Det åländska folkets historia”. Detta är ett värdefullt arbete för att dokumentera Ålands och ålänningarnas historia. För närvarande planeras en utgivning av bl.a. en bok om Ålandsrörelsen och självstyrelsens uppkomst i enlighet med tidigare fastställt program.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.09.23 höjs med 36.000 EUR för att trygga utgivningen av ”Det åländska folkets historia”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström