Höjning av moment 46.09.23 Utgifter för serien Det åländska folkets historia

Budgetmotion FM 71/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bok, historia, det åländska folkets historia, utgivning,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter