Finansmotion 71/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 71/20009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringarna för moment 43.01.

Kansliavdelningen Allmän förvaltning

 

Idag är taxitillstånden på Åland knutna till kommungränserna, vilket är ett föråldrat system. Det försämrar servicen för kunderna, speciellt i Västra hamnen i Mariehamn och vid Flygfältet i Jomala. Det nuvarande systemet förbjuder landsortstaxi att utföra körningar i Mariehamn under trafiktoppar och vice versa. Det vore av störta vikt att Landskapsregeringen under året ändrar regelverket så att fasta Åland övergår att bli en enda stationsplats för den yrkesmässiga beställningstrafiken med taxi. Detta är synnerligen viktig som ett led i att stärka och utveckla turismnäringen och att förbättre servicen för besökare. Däremot är det viktigt att de som vill utöva denna verksamhet anhåller om taxitillstånd.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringarna för moment 43.01 Allmän förvaltning till texten Allmäna byråns mål för 2010 tillfogas följande: "under året blir fasta Åland en enda stationsplats för den yrkesmässiga beställningstrafiken med taxi".

 

 

 

Mariehamn den 16.11.2009

 

 

Carina Aaltonen

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell