Tillägg till motiveringarna för moment 43.01 Kansliavdelningen, allmän förvaltning

Budgetmotion FM 71/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: allmän förvaltning, trafik, beställningstrafik, taxi, flygfältet, service, landsortstaxi,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter