Finansmotion 72/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 72/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Åke Mattsson

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av moment 43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset

 

 

Den planerade om- och tillbyggnaden av polishuset kan inte ge de ändamålsenliga utrymmen som poliserna behöver.

     Rättssäkerhet, integritet och polisens hela verksamhet har helt andra krav idag än vad som gällde då polishuset byggdes.

     Landskapsregeringen måste nu grundligt utreda polisverksamhetens verkliga behov och då beakta möjligheten att bygga ett kombinerat tings- och polishus i samverkan med finska staten, eftersom tingsrätten utrymmen inte heller fyller dagens krav.

     Ett framtida nybyggt polishus kan också inrymma alarmcentral om projektet bara är rätt planerat från början

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslås

 

att moment 43.60.74 sänks med 800 000 för att invänta en långsiktig och ändamålsenlig lösning för polisens utrymmesbehov.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Åke Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Katrin Sjögren

 

 

Roger Eriksson

Sune Mattsson