Sänkning av anslaget under moment 43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset

Budgetmotion FM 72/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: polis, polishus, tillbyggnad,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter