Finansmotion 72/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 72/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Likvärdiga bildningsförbund, ändring av motivering

 

 

De två på Åland verksamma bildningsförbunden; Arbetarnas Bildningsförbund och Ålands Bildningsförbund bör behandlas likvärdigt och summan till deras verksamheter bör vara den samma. ABF behandlas fortfarande lite styrmoderligt av landskapsregeringen trots förbundets idag mycket vida och utvecklade verksamhet.

.

 

Med hänsyn till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.05.52 Landskapsbidrag för bildningsförbundens verksamhet, höjs med 5.000 euro och

 

att sista meningen motiveringen till anslaget får följande lydelse: "De båda bildningsförbunden tilldelas en likvärdig summa, dvs 40.000 vardera."

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback